Eksempel kode til brug med Jord Fugtigheds Sensor

Med denne kode vil man få en analog måling på fugtigheds niveauet når denne ændrer sig.

Sensoren kan købes i vores shop

/* Trab.dk Example Sketch
 Jord Fugtigheds Sensor
 Connections from Sensor to Arduino:
 Vcc to +5v
 Gnd to Gnd
 D0 to D2
 A0 to A0
 kundeservice@trab.dk */

volatile boolean detected = false;
int analogPin = 0;

void setup() {
     /* Assign interupt 0 to the function sensorInterupt(), and set to FALLING.
     interupt 0 is triggered at arduino pin: D2 */

     attachInterrupt(0, sensorInterupt, FALLING);
     Serial.begin(9600);
}

void sensorInterupt () {
     detected = true;
}

void loop() {
     delay(500);
     Serial.print("Moisture level is now: ");
     Serial.println( analogRead(analogPin));

     if (detected) {
          Serial.println("Moisture level change detected");
          detected = false;
     }
}